Galaktyczne Zoo Hubble po polsku!

We have just started the Polish version of the Galaxy Zoo Hubble! To get to it, hover your mouse over the small flag icon in the upper left corner of the main page. It has been a major effort. Not only new sections added for Hubble have been translated, but the whole Polish text has been carefully revised.

Otworzyliśmy polską wersję Galaxy Zoo Hubble. Aby tam dotrzeć, trzeba przejechać myszką nad ikoną z angielską flagą w lewym górnym rogu strony głównej. Oprócz tłumaczenia nowych fragmentów związanych ze zdjęciami z teleskopu Hubble’a, przy okazji, przeredagowaliśmy całą dotychczasową zawartość strony.

We think, however, that it was every bit worth the effort! Galaxy Zoo is very popular in Poland and Hubble data opens completely new doors to the Universe, so we are very happy to open them a bit wider by providing the Polish language version :).

Sporo roboty, ale naszym zdaniem było warto! Galaktyczne Zoo jest popularne w Polsce a zdjęcia z teleskopu Hubble’a otwierają zupełnie nowe możliwości, dobrze więc było udostępnić je wszystkim :).

And many thanks to Robert for preparing the excellent configuration file for translation!

Serdeczne podziękowania należą się Robertowi za przygotowanie do tłumaczenia znakomitego pliku konfiguracyjnego.

BTW, Mergers and Supernovae are available in Polish as well!

Przy okazji warto wspomnieć że oprócz Hubble’a, także Mergers i SN Hunt mają swoje polskie wersje językowe!

Tags: , ,

About The Zooniverse

Online citizen science projects. The Zooniverse is doing real science online,.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: